GEL ALLAHA DÖNELIM EFENDIM:

       “ELA BİZİKRİLLAHİ TATMEİNNÜL     KULÜP”   
“(Kalpler ancak Allah’ı zikir ile mutmâin olur)”
             
                                           
                        
                                                  :             GEL ALLAHA DÖNELIM        :  
 


                          

                                                                     Heva ise yeter gönül ,
                                                                    Gel Allah’a dönelim gel .
                                                                    Siva ise yeter ey dil ,
                                                                    Gel Allah’a dönelim gel.
 
                                                                   Nice bir sevelim gayri?
                                                                  Nice bir olalım ayrı?
                                                                  Analım vuslat-ı yarı,
                                                                  Gel Allah’a dönelim gel .   
 
                                                                 Bize Hak’dan gel  olmadan,
                                                                 Ecel kösü çalınmadan,
                                                                 Canın Azrail almadan,
                                                                  Gel Allah’a dönelim gel
   
                                                                 Özenmezmisin ol yare ?
                                                                 Ki aldanmışsın ağyare.
                                                                Seni azdırmış emmare.
                                                               Gel Allah’a dönelim gel.
 
                                                               Talep kıl her sehergahı,
                                                               Yürekten eyle gel ahı,
                                                               Sevenler buldu Allah'ı,
                                                              Gel Allah'a dönelim gel
 
                                                              Soralım gel bilenlere,
                                                             Gülü buyun direnlere
                                                             Gel Allah'a dönelim gel. 
 
                                                           Niyazi’ye olup haldaş,
                                                          Olursun yoluna yoldaş,
                                                         Döküp gözlerinden yaş,
                                                         Gel Allah’a dönelim gel.

 

    Yeryüzündeki herşeyi sizin için yaratan sonra iradesi göklere yönelerek, yedi kat göğü düzene sokan odur. O herşeyi hakkıyla bilir”. (Bakara suresi  29)

Cenab-ı Allah kullarına kendisini tanıma imkanı sağlamak gibi en büyük nimetini bahşetti. Allah’ı tanıma imkanına kavuşmak, öylesine büyük bir nimettir ki, bütün sırlarıyla Dünya’yı tanımak bile,onun yanında bir hiç kalır.
Kişinin hiç de hak kazanmadığı halde, Cenab-ı Hakk’ın geniş ve yaygın lütfundan, kendisine ölçüsüz derecede sevap ve mükafaat vaadettiğini göz önünde bulundurması, gönlünde ümit kapısını aralayan sebebtir.

İnsanoğlunun gönlünde ümit kapısını aralayan sebeplerden biriside aracısız ve istemeğe gerek olmadan Allahu Tealanın kendisine bahşettiği sayısız nimetlerdir.

Hakiki bir müminin düşüncesi; ne yalnızca geniş ve yaygın Allah’ın rahmetine güvenerek işi oluruna bırakmak; ve nede büsbütün korkuya kapılarak ümitsizliğe düşüp Allah’ın rahmetinden ümit kesmek. Hayır bunların ikiside değil.Tersine hem Ulu Allah’ın yaygın rahmetine güvenmek, hem de Onun adaletinden kuvvet ve kudretinden korkmak olmalıdır. Allah cc rahmetimden ümidinizi kesmeyin, buyurmaktadır.

Korkutucu ve teşvik edici Allah sözlerini hatırdan çıkarmamak gerekmektedir.

“Ey Muhammed! De ki: Ey Kendi nefislerine uyupda haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, bağışlayandır, merhametlidir.”Zümer suresi (Ayet 53)

“Allah, kullarının tövbesini kabul eden , kötülükleri bağışlayan ve tüm işlediklerinizi bilen Ulu’dur.” şura suresi (Ayet 25)
“Allah iman edenlere karşı çok merhametlidir.” Ahzap Suresi (Ayet 43)
“Rabbiniz sizden, kim bilmeyerek bir kötülük yaparda arkasından tövbe eder, nefsini islah ederse, ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Allah suçları örter, bağışlar, merhamet eder.” Enam suresi (Ayet 54)

Bu ayetler ve benzerleri, Allah’ın geniş ve yaygın rahmetinden ümidimizi kesmememiz gerektiğini gözler önüne sermektedir. Diğer ayetlerde de gönüllerimize Allah korkusunu yerleştirmemizi emretmektedir.

“Ey kullarım! Benden Korkun” Zümer Suresi (Ayet 16)
“Ey insanlar! Sizi boşuna yarattığımızı mı ve gerçekten huzurumuza gelmeyeceğinizi mi sandınız?” Müminun Suresi (Ayet  115)
İnsan daima iki hal üzerinde bulunmalıdır. Ne Allah’tan ümidini kesmeli ne de korkuyu unutmamalıdır.
Ümit ve korku içinde yaşamalıdır.Kötülüklerden uzak durmalı, Allah’ın emirlerini yerine getirmelidir.

Allah cc mümin olan kullarının ceza ve mükafaatını dünyada vermiyor, ahirette veriyor. Çünkü bu alemde vereceği şeyler ahirette vereceğinin karşılığı olmaz. Dünya baki olmadığı için verilenlerde baki olmayacaktır. O halde ey mümin! Mükafaatını ahirette alacağın için Allah cc vermedi deme. Hiç bir şey Allah’ın katında zahi olmaz.

Allah’ın dünyadaki en büyük mükafaatı seni huzurunda tutmasıdır. Yani güzel ameller işlemeye muvaffak kılmasıdır.

Ey mümin! Allah cc indindeki değerini bilmek istersen; Allah’ın seni hangi işde kullandığına bak. Eğer hayırda isen, iyisin; şerde  kullanılıyorsa fenasın. Sakın ha! Kendinden çıkan amele güvenme, bu hal varlığa düşmektir.
Hep Allah’tan geldiğini gör.

Ey mümin! Amelinle sevinme. Amelini değil; amelini sana kolaylaştırıp, sevdirip, yaptıranı gör. Ey mümin! Eğer sen hakiki devlet ve izzet istersen; fani olan izzete aldanma ki, baki olan izzet sana kalsın. Allah’ın kalplerdeki iman nuru yakın şekline gelince, ahiret sana pek yakın olurda fani olan dünyanın aldatıcı güzelliklerine aldanmazsın.

                      
                                      SEVENLER SEVDIGIYLEDIR EFENDIM:
                                                                                
                                                           ABDUNNUR;DAN SELÄMLAR :

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !